Disclaimer

Safe Online Services en haar medewerkers doen hun uiterste best om de informatie op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site. Het ontwerpen en samenstellen van de site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Aan de informatie op de website kunt u echter geen rechten ontlenen. Wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert.
Safe Online Services en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid:

  • voor de inhoud van deze site(s) en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
  • voor de inhoud van sites die zij niet onderhouden en waarnaar of waarvan deze site met een hyperlink of anders verwijst;
  • als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie;
  • voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar hen gestuurde e-mails;
  • voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden;
  • voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

 

Bij de tarieven als vermeld op deze site gaan Safe Online Services en haar medewerkers uit van een aantal algemene uitgangspunten. Deze zijn niet altijd op uw persoonlijke situatie van toepassing. De tarieven zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.
De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij Safe Online Services en haar medewerkers. Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om informatie die op deze site staat vermeld openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.
Suggesties voor verbeteringen zijn natuurlijk altijd welkom; u kunt deze per e-mail sturen naar info@safeonlineservices.nl.